Relocation coaching – coaching på engelska och svenska

Att flytta utomlands innebär en stor omställning. De praktiska detaljerna är relocation-företagen duktiga på. Men en utlandsflytt är också en känslomässig resa. Vi erbjuder relocation coaching på engelska och svenska, som ett stöd för internationella medarbetare och deras familjer.

Företag som arbetar med relocation och mobility världen över hjälper till med att skaffa bankkonto, hitta en bra skola till barnen, ansöka om nytt körkort och så vidare. Relocation coaching går däremot ut på att stötta expatriaten och medföljande familj i de känslomässiga utmaningar en omlokalisering innebär.

Relocation coaching handlar om att vara ett objektivt och professionellt bollplank för internationella medarbetare som själva eller tillsammans med sina familjer flyttar till Sverige. Vi kan Sverige och vi är ett tryggt stöd för dem som landar här, i ett nytt land och en helt ny vardag. Vi coachar expats och deras familjer på engelska och svenska, i Göteborg och övriga Sverige samt på distans via telefon och Skype.

Exempel på stöd vi ger vid relocation

  • Nytt land. Nytt språk. Och en helt ny affärskultur. Hur fungerar det svenska arbetslivet? Vad utmärker svenska ledare? Vilka oskrivna regler finns? Vad kan jag förvänta mig på min nya arbetsplats? Och vilka förväntningar kommer det att ha på mig? Vi förbereder och stöttar internationella medarbetare.
  • Karriärcoaching för medföljande partners. Vi fungerar som guider till den svenska arbetsmarknaden och stöttar på vägen mot en ny, meningsfull sysselsättning i Sverige.
  • Hur mår familjen? Ibland behöver man fokusera på hela familjens livssituation för att få det att fungera. När någon har fullt upp i en ny roll och en annan går hemma utan vare sig sysselsättning eller socialt nätverk uppstår lätt obalans. Vi fungerar som en oberoende, stöttande part.

Relocation coaching – så går det till

Våra relocation-kunder kommer var och en med sina förutsättningar från vitt skilda delar av världen. Vårt mål är att ge dem ett professionellt och engagerat bemötande som är tillräckligt flexibelt för att passa alla dessa individers behov. Det kan innebära enskilda samtal eller samtal där hela familjen deltar. Det kan vara på plats här i Sverige, men också på distans inför flytten hit. Eller kanske både och, om ena parten redan har flyttat hit och den andra bor kvar i hemlandet men planerar att snart komma efter. Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan bidra med i en relocation-process.

Coaching för Alfa Quality Moving & Relocations kunder

Vi samarbetar med Alfa Quality Moving & Relocation (AQM). Tillsammans erbjuder vi en komplett relocation-service med stöd i såväl praktiska som känslomässiga frågor. Kontakta oss på Carisma Coaching eller AQM för mer information om hur vi kan hjälpa dig och din familj.