Outplacement & omställning

Att byta jobb är en utmaning i sig. Att tvingas byta jobb på grund av exempelvis uppsägning eller omorganisation är ett ännu större steg. Carisma Coaching erbjuder omställningsstöd vid varsel och liknande svåra situationer, och vi fungerar som karriärcoach för dig som behöver stöd på vägen mot en ny anställning.

Outplacement innebär att en arbetsgivare erbjuder uppsagda medarbetare ett externt stöd för att hitta en ny anställning snabbare. För arbetsgivaren är detta en fin möjlighet att hjälpa medarbetaren till ett bra avslut. För den enskilde innebär det ett personligt stöd i en omvälvande och ofta känslomässigt svår situation.

När vi arbetar med outplacement och omställning handlar det dels om att bädda för en mjuk landning, dels att vara ett stöd på vägen mot nytt jobb. Förändring är ingen lätt sak, och för den som plötsligt måste byta anställning kan situationen kännas tuff, ibland nästan övermäktig. I första läget handlar det därför om att landa i den nya situationen. Att få hjälp att hantera alla de känslor den väcker. Därefter fungerar vi som bollplank i sökandet efter nya möjligheter. Vi hjälper dig att inventera dina förutsättningar och lägga upp en plan för hur du ska gå vidare. Vår målsättning är att den förändring som i början känns svår på sikt ska kunna leda till nya, inspirerande möjligheter.

Exempel på stöd vi ger vid outplacement och omställning

  • Förändringshantering – vad innebär din nya situation, känslomässigt och i praktiken? Hur kan du vända en omkullkastad nutid till en utvecklande framtid?
  • Kompetensprofil – vilka är dina nya förutsättningar? Och hur tar du bäst tillvara på dina resurser?
  • Målsättning – vad vill du göra nu? Fria drömmar och smarta mål ingår båda i en medveten karriärplanering.
  • Aktivitetsplan – steg för steg längs vägen mot ett nytt jobb. Vi hjälper till med cv-granskning, intervjuträning, att inventera och bygga ut ditt professionella kontaktnät, att hitta de ”osynliga” jobben och allt annat som hjälper dig att nå målet, en ny anställning.

Outplacement & omställning – så går det till

Vi är alla olika, och därför individanpassar vi alltid våra outplacement-tjänster. Finns det flera berörda hos en och samma företagskund kan vi skräddarsy ett omställningsprogram för gruppen som helhet, men individuellt omställningsstöd ingår också alltid. Kontakta oss så berättar vi mer om hur en outplacement-process kan se ut.

Omställning via Trygghetsrådet TRS i Göteborg

Du som bor i Göteborg med omnejd och har rätt till omställning via Trygghetsrådet TRS har möjlighet att träffa vår karriärcoach Helén Gustafsson. Helén fungerar som ditt stöd och bollplank, samtidigt som Trygghetsrådet TRS kan hjälpa dig med utbildning och andra insatser som tar dig vidare. Kontakta oss på Carisma Coaching eller Trygghetsrådet TRS för mer information.