Ledarskapsutveckling & chefsstöd

Att vara chef och leda andra i arbete är utvecklande och spännande, men det kan också vara utmanande. Hur är du som chef? Och hur kan du växa i din roll? Carisma Coaching erbjuder ledarskapsutveckling och chefsstöd både för dig som erfaren chef och för dig som är ny i rollen.

Hos en ledarskapscoach får du hjälp att utforska vilken ledarstil du har i dag, men också hur du kan utvecklas och växa som ledare. Att vara chef på pappret är en sak. Att vara en professionell ledare i praktiken en annan. Målet när vi arbetar med chefsutveckling är just att du ska växa i din roll. Vilket i förlängningen gynnar både dig som ledare och ditt team.

Exempel på utmaningar en ledarskapscoach kan stötta dig i

  • Delegera – bli mer effektiv och lyft dina medarbetare genom att delegera smartare.
  • Motivera – utveckla din förmåga som inspirerande och motiverande ledare.
  • Stress – hur hittar du balansen mellan positiv och negativ stress – för både dig själv och dina medarbetare?
  • Konflikt – vilken är din roll som chef i en konflikt? Hur kan du vara ett stöd utan att välja sida?
  • Kritik – chefs- och ledarrollen är en utsatt position där du har många ögon på dig. Hur hanterar du kritik på ett professionellt sätt?
  • Utvecklingssamtal & löneförhandling – konsten att vara konstruktiv och professionell.
  • Effektivitet & produktivitet – vad fungerar bra i din grupp, och hur kan ni bli ännu bättre?
  • Kommunikation – förebygg missförstånd genom att kommunicera tydligare.

Ledarskapsutveckling – så här går det till

Vi erbjuder både individuella ledarskapscoacher och skräddarsydda chefsutvecklingsprogram. Upplägget anpassas alltid utifrån varje enskild kund. Kontakta oss så pratar vi om vilken lösning som kan passa bäst.

Chefsstöd för chefer inom Västra Götalandsregionen

Är du en chef anställd inom Västra Götalandsregionen? Då har du möjlighet att få chefsstöd hos Carisma Coaching i Göteborg. Det innebär att vi kan vara ett bollplank för dig som vill hitta och utveckla din ledarstil, öka den egna självkänslan, utveckla din förmåga att stötta dina medarbetare och lära dig hantera till exempel stress bättre.

Tillsammans med vår samarbetspartner Nordmark Utveckling är vi en godkänd leverantör i upphandlingen Chefsstöd från 2014-01-08. Välkommen att kontakta oss för mer information.