Carisma Coaching i Nordic Wellness medlemstidning

”En hälsocoach arbetar med att vara bollplank och stötta sina klienter att göra förändringar i livsstilen”

Läs hela artikeln i Nordic Wellness medlemstidning på sidan 69.

I samband med artikeln erbjuder vi gamla och nya kunder 3 timmars coching men betala för 2.
Mer om erbjudandet.