Carisma coaching

”Det går aldrig.” Så tänker ingen idrottsman. Tankens makt är stor. Därför är positivt tänkande och tydliga mål så viktigt, både i med- och motgång. Framgångsrika människor tror på sig själva. Vi vet att det går.

Carisma Coaching

Coaching individuellt och i grupp

Carisma Coaching hjälper dig mot nya mål på ett professionellt, engagerat och målfokuserat sätt. Vi erbjuder coaching individuellt och i grupp, alltid med individens behov i fokus. Vi stöttar människor i förändring och utveckling och banar väg för nya, bättre resultat. Uppsägning, flytt utomlands, befordran eller kanske en vardag med stress och sömnproblem – alla dessa utmaningar ställer sina krav. Vi hjälper dig att se nya möjligheter och fatta medvetna, aktiva beslut som tar dig vidare.

Coaching på svenska och engelska i Göteborg och hela Norden

Carisma Coaching har sin bas i Göteborg men hela Norden som arbetsfält, och vi coachar på både svenska och engelska. Vi har stor erfarenhet av coaching inom sälj- och serviceyrken men arbetar också brett med många branscher och alla typer av verksamheter. Grunden i vårt arbete är intresset för människan, och tron på vår inneboende förmåga att lära och växa.

Vi samarbetar med aktörer som Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer via CoachHuset, Trygghetsrådet TRS, Alfa Quality Moving & Relocation och Inner Sweden AB. Vi arbetar också på bred front inom nätverk som BNI och LinkedIn. Var möts våra vägar här näst?

Carisma Coaching ägs och drivs sedan 2004 av Helén Gustafsson, själv utbildad och certifierad coach på PCC-nivå inom ICF (International Coach Federation).