Karriärrådgivning & jobbcoaching

Som karriär- och jobbcoacher träffar vi dagligen människor som på ett eller annat sätt behöver ta steget vidare. Det kan finnas många orsaker till att vilja ha ett nytt jobb. Oavsett din nuvarande situation hjälper vi dig att sätta målen och göra handlingsplanen som tar dig dit du vill.

Karriärrådgivning & jobbcoaching – för dig som söker nytt jobb

Karriärcoach – för dig som har ett jobb men vill ta karriären vidare

Känner du dig färdig på ditt nuvarande jobb? Då är det dags att ta steget vidare. Med hjälp av en karriärcoach går processen mot nytt jobb snabbare, och du får professionellt stöd under tiden. Vi hjälper dig att inventera dina förmågor men också att tänka nytt kring ditt framtida yrkesval. Med oss som bollplank kan du ta din karriär till en ny nivå.

Jobbcoach – för dig som är arbetssökande och söker jobb

Söker du jobb? Med stöd av en jobbcoach har du större chans att hitta rätt. Vi hjälper dig med praktiska saker som att inventera ditt befintliga kontaktnät, skriva ett bra CV och träna inför anställningsintervjun. Vi hjälper dig också att lära känna dig själva, dina behov, dina kontakter och resurser bättre, så att du med ny energi och god självkänsla kan ge dig ut på arbetsmarknaden och hitta ett jobb som är precis rätt för just dig.

Vad kan en karriärcoach/jobbcoach hjälpa dig med?

Någonting får dig att vilja vidare, men många gånger kan målet kännas oklart och vägen dit snårig. Vi hjälper dig att analysera ditt utgångsläge, sätta upp tydliga mål samt välja ut rätt aktiviteter för att ta dig ända fram till nytt jobb.

Våra karriär- och jobbcoacher är certifierade på ACC-nivå inom ICF (International Coach Federation). Vi arbetar utifrån vår egen Carisma-modell, en individuellt anpassningsbar metod som har visat sig vara mycket framgångsrik i jakten på nytt jobb.

Exempel på tjänster vi erbjuder är:

 • Karriärutveckling och karriärplanering
 • Kompetensprofil och fullständig kompetensinventering
 • CV-granskning
 • Kartläggning – vilka är dina personliga resurser?
 • Personligt brev – stick ut ur mängden på rätt sätt
 • Spontanansökningar – så gör du
 • Intervjuträning – toppa formen
 • Kartläggning – var finns jobben som passar dig?

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig till rätt jobb? Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Medlem i Civilekonomerna eller Sveriges Ingenjörer?

Är du medlem i något av fackförbunden Civilekonomerna eller Sveriges Ingenjörer? Då har du chans att få karriärrådgivning och träffa en jobbcoach via Carisma Coaching. Kontakta ditt fackförbund för mer information och för att boka.

Outplacement & omställning

Att byta jobb är en utmaning i sig. Att tvingas byta jobb på grund av exempelvis uppsägning eller omorganisation är ett ännu större steg. Carisma Coaching erbjuder omställningsstöd vid varsel och liknande svåra situationer, och vi fungerar som karriärcoach för dig som behöver stöd på vägen mot en ny anställning.

Outplacement innebär att en arbetsgivare erbjuder uppsagda medarbetare ett externt stöd för att hitta en ny anställning snabbare. För arbetsgivaren är detta en fin möjlighet att hjälpa medarbetaren till ett bra avslut. För den enskilde innebär det ett personligt stöd i en omvälvande och ofta känslomässigt svår situation.

När vi arbetar med outplacement och omställning handlar det dels om att bädda för en mjuk landning, dels att vara ett stöd på vägen mot nytt jobb. Förändring är ingen lätt sak, och för den som plötsligt måste byta anställning kan situationen kännas tuff, ibland nästan övermäktig. I första läget handlar det därför om att landa i den nya situationen. Att få hjälp att hantera alla de känslor den väcker. Därefter fungerar vi som bollplank i sökandet efter nya möjligheter. Vi hjälper dig att inventera dina förutsättningar och lägga upp en plan för hur du ska gå vidare. Vår målsättning är att den förändring som i början känns svår på sikt ska kunna leda till nya, inspirerande möjligheter.

Exempel på stöd vi ger vid outplacement och omställning

 • Förändringshantering – vad innebär din nya situation, känslomässigt och i praktiken? Hur kan du vända en omkullkastad nutid till en utvecklande framtid?
 • Kompetensprofil – vilka är dina nya förutsättningar? Och hur tar du bäst tillvara på dina resurser?
 • Målsättning – vad vill du göra nu? Fria drömmar och smarta mål ingår båda i en medveten karriärplanering.
 • Aktivitetsplan – steg för steg längs vägen mot ett nytt jobb. Vi hjälper till med cv-granskning, intervjuträning, att inventera och bygga ut ditt professionella kontaktnät, att hitta de ”osynliga” jobben och allt annat som hjälper dig att nå målet, en ny anställning.

Outplacement & omställning – så går det till

Vi är alla olika, och därför individanpassar vi alltid våra outplacement-tjänster. Finns det flera berörda hos en och samma företagskund kan vi skräddarsy ett omställningsprogram för gruppen som helhet, men individuellt omställningsstöd ingår också alltid. Kontakta oss så berättar vi mer om hur en outplacement-process kan se ut.

 

Omställning via Trygghetsrådet TRS i Göteborg

Du som bor i Göteborg med omnejd och har rätt till omställning via Trygghetsrådet TRS har möjlighet att träffa vår karriärcoach Helén Gustafsson. Helén fungerar som ditt stöd och bollplank, samtidigt som Trygghetsrådet TRS kan hjälpa dig med utbildning och andra insatser som tar dig vidare. Kontakta oss på Carisma Coaching eller Trygghetsrådet TRS för mer information.

Relocation coaching – coaching på engelska och svenska

Att flytta utomlands innebär en stor omställning. De praktiska detaljerna är relocation-företagen duktiga på. Men en utlandsflytt är också en känslomässig resa. Vi erbjuder relocation coaching på engelska och svenska, som ett stöd för internationella medarbetare och deras familjer.

Företag som arbetar med relocation och mobility världen över hjälper till med att skaffa bankkonto, hitta en bra skola till barnen, ansöka om nytt körkort och så vidare. Relocation coaching går däremot ut på att stötta expatriaten och medföljande familj i de känslomässiga utmaningar en omlokalisering innebär.

Relocation coaching handlar om att vara ett objektivt och professionellt bollplank för internationella medarbetare som själva eller tillsammans med sina familjer flyttar till Sverige. Vi kan Sverige och vi är ett tryggt stöd för dem som landar här, i ett nytt land och en helt ny vardag. Vi coachar expats och deras familjer på engelska och svenska, i Göteborg och övriga Sverige samt på distans via telefon och Skype.

Exempel på stöd vi ger vid relocation

 • Nytt land. Nytt språk. Och en helt ny affärskultur. Hur fungerar det svenska arbetslivet? Vad utmärker svenska ledare? Vilka oskrivna regler finns? Vad kan jag förvänta mig på min nya arbetsplats? Och vilka förväntningar kommer det att ha på mig? Vi förbereder och stöttar internationella medarbetare.
 • Karriärcoaching för medföljande partners. Vi fungerar som guider till den svenska arbetsmarknaden och stöttar på vägen mot en ny, meningsfull sysselsättning i Sverige.
 • Hur mår familjen? Ibland behöver man fokusera på hela familjens livssituation för att få det att fungera. När någon har fullt upp i en ny roll och en annan går hemma utan vare sig sysselsättning eller socialt nätverk uppstår lätt obalans. Vi fungerar som en oberoende, stöttande part.

Relocation coaching – så går det till

Våra relocation-kunder kommer var och en med sina förutsättningar från vitt skilda delar av världen. Vårt mål är att ge dem ett professionellt och engagerat bemötande som är tillräckligt flexibelt för att passa alla dessa individers behov. Det kan innebära enskilda samtal eller samtal där hela familjen deltar. Det kan vara på plats här i Sverige, men också på distans inför flytten hit. Eller kanske både och, om ena parten redan har flyttat hit och den andra bor kvar i hemlandet men planerar att snart komma efter. Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan bidra med i en relocation-process.

Coaching för Alfa Quality Moving & Relocations kunder

Vi samarbetar med Alfa Quality Moving & Relocation (AQM). Tillsammans erbjuder vi en komplett relocation-service med stöd i såväl praktiska som känslomässiga frågor. Kontakta oss på Carisma Coaching eller AQM för mer information om hur vi kan hjälpa dig och din familj.